Sản Phẩm » THIẾT BỊ PCCC » » / » Bình chữa cháy bằng CO2 3kg
Bình chữa cháy bằng CO2 3kg

Mã sản phẩm :  Bình chữa cháy bằng CO2 3kg

Hãng sản xuất :  CDTS

Bảo hành :  

Bảng giá :  Liên Hệ

Sản phẩm được sử dụng trong công việc phòng cháy chữa cháy , chữa cháy các chất lỏng, khí , rắn, thích hợp cho các công ty văn phòng, xí nghiệp , sản xuất , cơ quan..

Bình chữa cháy có thể xách trên tay để tiện cho việc chữa cháy, chữa cháy , điện hạ trung cao thế , không chữa được kim loại cháy hồ quang và chất nhiều oxi

Chất chữa cháy bằng khí CO2

Sản phẩm được sử dụng trong công việc phòng cháy chữa cháy , chữa cháy các chất lỏng, khí , rắn, thích hợp cho các công ty văn phòng, xí nghiệp , sản xuất , cơ quan..

Bình chữa cháy có thể xách trên tay để tiện cho việc chữa cháy, chữa cháy , điện hạ trung cao thế , không chữa được kim loại cháy hồ quang và chất nhiều oxi

Chất chữa cháy bằng khí CO2