Sản Phẩm » thiết bị ATGT+ công trường » » / » CHÓP GIAO THÔNG
CHÓP GIAO THÔNG

Mã sản phẩm :  

Hãng sản xuất :  

Bảo hành :  

Bảng giá :  Liên Hệ

Chóp giao thông
Màu :đỏ ,vàng 
Dải phản quang
Chất liệu :Nhựa tổng hợp

Chiều cao :75cm

Đường kính đáy chóp :40cm

Nhiều mẫu mã theo hình ảnh.

Chóp giao thông
Màu :đỏ ,vàng 
Dải phản quang
Chất liệu :Nhựa tổng hợp

Chiều cao :75cm

Đường kính đáy chóp :40cm

Nhiều mẫu mã theo hình ảnh.