Sản Phẩm » BẢO HỘ HÔ HẤP » » / » Tấm lọc bụi 7711
Tấm lọc bụi 7711

Mã sản phẩm :  Tấm lọc bụi 7711

Hãng sản xuất :  CDTS

Bảo hành :  

Bảng giá :  Liên Hệ

Nắp nhựa giữ tấm lọc 3M 774 được thiết kế dùng với tấm
lọc bụi gắn trước phin lọc 3M 3301K-100/ 3M 3301K-55
nhằm loại bỏ bụi bẩn trước khi không khí đi vào phin lọc
đẫn tới tăng tuổi thọ của phin lọc và sự thoải mái cho
người sử dụng.

Nắp nhựa giữ tấm lọc 3M 774 được thiết kế dùng với tấm
lọc bụi gắn trước phin lọc 3M 3301K-100/ 3M 3301K-55
nhằm loại bỏ bụi bẩn trước khi không khí đi vào phin lọc
đẫn tới tăng tuổi thọ của phin lọc và sự thoải mái cho
người sử dụng.