Sản Phẩm » BẢO HỘ HÔ HẤP » » / » Tấm lọc 3744K
Tấm lọc 3744K

Mã sản phẩm :  Tấm lọc 3744K

Hãng sản xuất :  CDTS

Bảo hành :  

Bảng giá :  Liên Hệ

Tấm lọc bụi, khói hàn, hơi hữu cơ 3M 3744K sử dụng với
mặt nạ nửa mặt 3M 3200 và giữ bộ lọc 3700. Nó giúp bảo
vệ chống lại các hạt bụi và hơi hữu cơ

Tấm lọc bụi, khói hàn, hơi hữu cơ 3M 3744K sử dụng với
mặt nạ nửa mặt 3M 3200 và giữ bộ lọc 3700. Nó giúp bảo
vệ chống lại các hạt bụi và hơi hữu cơ