Sản Phẩm » BẢO HỘ HÔ HẤP » » / » Tấm lọc 2097
Tấm lọc 2097

Mã sản phẩm :  Tấm lọc 2097

Hãng sản xuất :  CDTS

Bảo hành :  

Bảng giá :  Liên Hệ

Tấm lọc bụi, hơi hữu cơ 3M 2097 sử dụng với mặt nạ
3MTM 5000 hoặc phin lọc 3MTM 6000

Tấm lọc bụi, hơi hữu cơ 3M 2097 sử dụng với mặt nạ
3MTM 5000 hoặc phin lọc 3MTM 6000