Sản Phẩm » BẢO HỘ HÔ HẤP » » / » Phin loc 6004 - 3M ,Amoniac/Methilamin
Phin loc 6004 - 3M ,Amoniac/Methilamin

Mã sản phẩm :  Phin loc 6004 - 3M ,Amoniac/Methilamin

Hãng sản xuất :  CDTS

Bảo hành :  

Bảng giá :  Liên Hệ

Phin lọc độc 3M – 6004 được làm than hoạt tính có khả
năng lọc được các chất bụi bẩn, hóa chất.Được sử dụng
trong các môi trường ô nhiễm bụi ,khí độc, khói, axit, hơi
hữu cơ, như hỏa hoạn, rò rỉ hóa chất.

Phin lọc độc 3M – 6004 được làm than hoạt tính có khả
năng lọc được các chất bụi bẩn, hóa chất.Được sử dụng
trong các môi trường ô nhiễm bụi ,khí độc, khói, axit, hơi
hữu cơ, như hỏa hoạn, rò rỉ hóa chất.