Sản Phẩm » BẢO HỘ HÔ HẤP » » / » Phin loc 6003 - 3M lọc hơi hữu cơ/ vô cơ
Phin loc 6003 - 3M lọc hơi hữu cơ/ vô cơ

Mã sản phẩm :  Phin loc 6003 - 3M lọc hơi hữu cơ/ vô cơ

Hãng sản xuất :  CDTS

Bảo hành :  

Bảng giá :  Liên Hệ

Được thiết kế để phù hợp với mặt nạ nửa mặt và mặt nạ
toàn mặt- Lọc được các loại khí axit, khí hữu cơ- Màng
lọc được làm từ than hoạt tính và mạng poly có tác dụng
hấp thụ hơi hữu cơ và các loại khí axit độc hại.

Được thiết kế để phù hợp với mặt nạ nửa mặt và mặt nạ
toàn mặt- Lọc được các loại khí axit, khí hữu cơ- Màng
lọc được làm từ than hoạt tính và mạng poly có tác dụng
hấp thụ hơi hữu cơ và các loại khí axit độc hại.