Sản Phẩm » BẢO HỘ HÔ HẤP » » / » Phin loc 6002 - 3M lọc hơi vô cơ
Phin loc 6002 - 3M lọc hơi vô cơ

Mã sản phẩm :  Phin loc 6002 - 3M lọc hơi vô cơ

Hãng sản xuất :  CDTS

Bảo hành :  

Bảng giá :  Liên Hệ

Sử dụng kết hợp với mặt nạ che nửa mặt và nguyên mặt
loại hai phin lọc.
Được thiết kế để bảo vệ công nhân làm việc trong môi
trường tiếp xúc với hóa chất hữu cơ và acid gas.

Sử dụng kết hợp với mặt nạ che nửa mặt và nguyên mặt
loại hai phin lọc.
Được thiết kế để bảo vệ công nhân làm việc trong môi
trường tiếp xúc với hóa chất hữu cơ và acid gas.