Sản Phẩm » BẢO HỘ HÔ HẤP » » / » Phin lọc 3700 để giữ tấm lọc 3744K
Phin lọc 3700 để giữ tấm lọc 3744K

Mã sản phẩm :  Phin lọc 3700 để giữ tấm lọc 3744K

Hãng sản xuất :  CDTS

Bảo hành :  

Bảng giá :  Liên Hệ

Dùng để giữ tấm lọc 3744k của mặt nạ 3M – 3200 , 3M –
3100

Dùng để giữ tấm lọc 3744k của mặt nạ 3M – 3200 , 3M –
3100