Sản Phẩm » BẢO HỘ HÔ HẤP » » / » Mặt nạ nửa mặt 7501 - 3M sử dụng 2 phin lọc
Mặt nạ nửa mặt 7501 - 3M sử dụng 2 phin lọc

Mã sản phẩm :  Mặt nạ nửa mặt 7501 - 3M sử dụng 2 phin lọc

Hãng sản xuất :  CDTS

Bảo hành :  

Bảng giá :  Liên Hệ

Dùng trong môi trường độc hại, có nồng độ metan, gas, khí hữu cơ - sử dụng với phin lọc 6000 Series; bộ lọc 3M ™ 2000, 2200, 7000 hoặc 5000 Series; hoặc 3M ™

Dùng trong môi trường độc hại, có nồng độ metan, gas, khí hữu cơ - sử dụng với phin lọc 6000 Series; bộ lọc 3M ™ 2000, 2200, 7000 hoặc 5000 Series; hoặc 3M ™