Sản Phẩm » BẢO HỘ HÔ HẤP » » / » Mặt nạ nửa mặt 6100 - 3M sử dụng 2 phin lọc
Mặt nạ nửa mặt 6100 - 3M sử dụng 2 phin lọc

Mã sản phẩm :  Mặt nạ nửa mặt 6100 - 3M sử dụng 2 phin lọc

Hãng sản xuất :  CDTS

Bảo hành :  

Bảng giá :  Liên Hệ

Dùng trong môi trường độc hại, có nồng độ metan, gas, khí hữu cơ - Sử dụng với phin lọc, thiết bị tích hợp và nắp giữ lọc 3M 6001, 6003, 2097

Dùng trong môi trường độc hại, có nồng độ metan, gas, khí hữu cơ - Sử dụng với phin lọc, thiết bị tích hợp và nắp giữ lọc 3M 6001, 6003, 2097