Sản Phẩm » BẢO HỘ HÔ HẤP » » / » Mặt nạ nguyên mặt 6800 - 3M sử dụng 2 phin lọc
Mặt nạ nguyên mặt 6800 - 3M sử dụng 2 phin lọc

Mã sản phẩm :  Mặt nạ nguyên mặt 6800 - 3M sử dụng 2 phin lọc

Hãng sản xuất :  CDTS

Bảo hành :  

Bảng giá :  Liên Hệ

Dùng trong môi trường độc hại, có nồng độ metan cao, gas, khí hữu cơ. Có thể sử dụng với cả hai hệ thống áp suất cao và thấp.Sử dụng với phin lọc 3M Series 6000 gồm 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006 hoặc series 2000, 7093, P100, dễ dàng lắp ráp.

Dùng trong môi trường độc hại, có nồng độ metan cao, gas, khí hữu cơ. Có thể sử dụng với cả hai hệ thống áp suất cao và thấp.Sử dụng với phin lọc 3M Series 6000 gồm 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006 hoặc series 2000, 7093, P100, dễ dàng lắp ráp.