S125 – SAFETY PADLOCK CADDY

Mã sản phẩm: S125

Thông tin sản phẩm

Giữ ổ khóa an toàn gần điểm khóa
Giúp đảm bảo tất cả các vị trí đều được giải quyết
Chứa tới 12 khóa móc an toàn
S125 chỉ khả dụng cho Bắc Mỹ (bao gồm nhãn sản phẩm bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp)